OROX

Een vertaling van de rioolbeheerdata vanuit verschillende beheerapplicaties is nodig om de data uit te wisselen met de GWSW server van Rioned. Vanaf deze server zijn de gegevens op eenvoudige wijze te delen met anderen.

Nog niet alle gangbare beheersystemen zijn in staat om de data op kwalitatief goede wijze uit te wisselen conform het vastgestelde GWSW – uitwisselingsprotocol OroX en te voldoen aan het GWSW.

Dit betreft niet alleen het benoemen en schematiseren van objecten en attributen conform de ontologie van het GWSW, maar ook de uitwisseling van gegevens in het vastgestelde GWSW bestandsformaat.

Met eigen ontwikkelde tools van Duopp B.V. en Infralytics zijn we in staat om de rioolbeheergegevens naar het GWSW.orox formaat te vertalen en kunnen we iedere dataset van een gemeente ontsluiten op de GWSW server. Daarbij maakt het niet uit in welke applicaties de data is opgeslagen.