GWSW

Een informatieve video van Stichting RIONED over het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is via deze link te bekijken.

Het GWSW is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.

In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen.

Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken.

Het GWSW is die gezamenlijke taal en maakt uitwisseling van makkelijker en beter.

De website van het GWSW met uitgebreide definities van de objecten, hun kenmerken en relaties is hier te vinden.

Duopp B.V. geeft begeleiding aan gemeenten die willen aansluiten bij deze landelijke GWSW standaard.